Hva gjør vi? Hva gir vi?

Lekset Gård  ligger på Røra i Inderøy, høyt i terrenget i skogen, nesten på fjellet.
Vi er omkranset av egen dyrkamark og skog det er derfor naturlig at vi også har mye av vår aktivitet utendørs.
Ofte tar vi med lunsjen til en gapahuk eller ved et fiskevann.
Både jorda og skogen inngår i konseptet for produksjon av bl.a. frukt, bær, grønnsaker, egg og kjøtt.
Stort godkjent kjøkken til bruk i opplæring samt videreforedling av våre produkter.
Vi hugger ved og tømmer som vi senere viderebehandler og bruker i andre sammenheng,
som f.eks. bygging av hytter og gapahuker, leskur til dyra osv.
Vi har et lite og godt utstyrt  treverksted med dreiebenk.

Våre brukere får prøve forskjellige aktiviteter for å finne ut hva som fungerer best for dem.
På denne måten blir alle aktivisert på en måte de selv liker og føler at de kan mestre.

Intensjonen er å gi brukerne i våre et verdig liv i vekst og utvikling i et fantastisk miljø.