Aktiviteter og arbeidsoppgaver vi tilbyr på gården:

Mange av våre brukere stiller små krav til aktiviteter, flere har aldri hatt jobberfaring eller utdannelse .
Vi vil derfor bruke tid og ressurser for å finne et engasjerende og givende syssel for den enkelte.

Vi kan tilby alt fra kunst- og håndverk, matlaging, baking, husstell, dyredtell, utearbeid, skogs- og vedarbeid, tømring, snekring, mekanikk m.m. og bruke tid til å tilrettelegge og systematisere dette for den enkelte.

Et oppfølgingssystem vil følge den enkelte deltagers program og utvikling.
Dette  vil danne en basis for rapportering til bestiller og for å kunne lage et program for videre oppfølging.