Vi har hester, kyr, sauer, gjess, høner og 2 hunder på gården i dag.

Stell av dyr er et av de tilbudene vi gir.