Lekset Gård ligger i et rikt kulturlandskap med gravhauger, husmannsplasser, bygdeborger, oldtidsvei, gamle nedlagte gårder, olavsstolen med sitt sagn, samebosetting, rikt dyre og fugleliv, stier, vann, tjern og mye mer.


Gårdshistorie:

Lekset Gård finner du helt tilbake til år 6-700, mye tyder på at det har vært bosetting før den tid også. Det er ingen sikre opplysninger fra eldre tider om gården før i 1559.

I 1723 er det pastoren i Inderøen, Sakshaug Kirke som er eier gården.

Fra 1800 tallet er Andreas Olsen «bøgselmann» på gården.
Det er trolig han som i 1848 får skjøte på gården, og blir den første selveier på Lekset
(Kongeskjøte)

Før gården ble delt grenset den inn til den Gamle kongevei, derfra gikk det vei forbi Lekset og
ned til sjøen. I og omkring gårdstunet der denne veileia gikk ligger det flere registrerte
gravhauger.

Husene på gården ligger på 200 meter over havet og herfra kan vi se ca. 9-10 mil i rett strekning
ut Trondheimsfjorden

Før veien til gården ble omlagt først på 1950 tallet, gikk den opp fra riksvegen forbi Salberg
Kirke og opp til Lekset.

Fra 1906 til 1952 var det 13 forskjellige eiere, og eiendommen var da i svært dårlig forfatning.

Nåværende eiere er Trygve og Elisabeth Eide.